Welkom bij Volle Evangelie Gemeente

De Deur der Hoop

Wat wij geloven

Titus 2:11-14
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Efeze 4:16
En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Bijeenkomsten

Wij hebben iedere zondagochtend een dienst in het Johannes Fontanus College in Barneveld.
  • Zondagochtend om 9:30
  • Johannes Fontanus College
  • Wethouder Rebellaan 135 Barneveld

Wij zijn bereikbaar via onze email en het contactadres

Kraaikoplaan 66 3772PH Barneveld
info@dedeurderhoop.nl