2 Timoteüs 2:15 Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid, rechte voren trekken is onmogelijk als er geen korte metten wordt gemaakt met zonde. Zoveel mensen, zoveel zinnen, een ieder heeft zo zijn eigen manier van dingen begrijpen, hoe belangrijk is het dat er correctie plaatsvindt door het woord der waarheid. Bekwaam gemaakte dienstknechten van God die zich door de Geest laten leiden, kunnen ingezet worden om dit te doen. Beproefd, ten dienste van God, is een voorwaarde die voor een ieder vrucht brengt, die daarnaar luistert. Met de uiteindelijke bedoeling, zelf in staat zijn om rechte sporen te maken en niet meer af te wijken van het rechte pad. Het is heerlijk om te bedenken, dat als er verandering plaatsvindt, dat je bruikbaar bent in het Koninkrijk van onze God.

2 Korintiërs 10:17-18 Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.

Vaak wordt er verlangd naar een plaats die wel aantrekkelijk lijkt in eigen ogen, met als onderliggende gedachte, iets betekenen en geëerd worden. Het is Gods werkwijze om elke vorm van hoogmoed in de kiem te smoren, het werken voor Hem moet vooral namens Hem zijn. Het is aan Hem om je plaats aan te wijzen, die Hij in gedachten had, en vind je die plaats, dan is er al veel gebeurd in leren, in afleren en heeft er vernedering plaats gevonden. Maar dan is het ook voor een ieder duidelijk, en zal het worden bevestigd dat die plaats je toekomt. Niet dat er dan geen tegenstand meer is, integendeel, waarschijnlijk meer, maar beproefde mensen kunnen tegen een stootje. Gods medearbeider zijn, is weggelegd voor wie Hem willen dienen, ijver voor Hem is de voorwaarde om vruchtbaar te zijn.

1 Petrus 5:10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Er is niet aan te ontkomen, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking, kan alleen maar als wij delen in het lijden van Christus. Het is een voorrecht om dat te mogen ondergaan, want dan pas kunnen wij spreken over beproefd zijn, wil je de prijs betalen die God van je vraagt, dan is de vreugde een eeuwige vreugde.

Jesaja 26:7b Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor.