Lucas 6:40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.

Een leerling staat nooit boven zijn meester, en in het geestelijke, is het onmogelijk om boven onze Meester te staan, want Hij is niet te evenaren. In Gods genade mogen wij ervan uitgaan dat wij beelddragers worden van Gods Zoon, want daartoe zijn wij geroepen. Leren van God zelf is een voorrecht, dat alleen voor zijn kinderen bestemd is, een luisterend oor is voor elke leerling van levensbelang. Gods zalving leert ons, door de heilige Geest verstaan wij en krijgen wij kracht om Gods wil te doen. Christus Jezus heeft ons zijn voorbeeld nagelaten, wij mogen in zijn voetstappen treden, in de volle verwachting dat wij als leerlingen worden gecorrigeerd. Worden wij gescholden, wij schelden niet terug, en als ons leed wordt aangedaan, dan gaan wij niet dreigen, maar geven het over aan God de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Zo stevenen wij aan op begrijpen en kunnen, zodat wij weten dat volleerd zijn volkomen mogelijk is.

Kolossenzen 1:28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Leerlingen die onderwezen zijn, mogen aan anderen doorgeven wat in de praktijk geleerd is, zodat een ieder in mondigheid weet wie Christus Jezus is. Terechtwijzen en onderrichten mag alleen maar in zachtmoedigheid en ziende op jezelf, en in de vreze des Heren, want verantwoording dragen is een ernstige zaak. Zonder de heilige Geest is elke raad gedoemd om te mislukken, dan heeft wrevel en irritatie een te grote kans om te spreken. De hoogmoed van het vlees is een funeste raadgever, en brengt de gezindheid van de dood in werking. Dan is Gods onderwijs nog steeds hetzelfde, het woord van Christus moet rijkelijk in je wonen. Dan is de vrucht in werken vol van zegen, en wordt het onderwijs aanvaard als uit Gods hand, zodat een ieder op kan wassen in Christus Jezus.

Romeinen 15:14 Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.

Het is nooit makkelijk om terecht te wijzen, niet voor degene tegen wie het gezegd wordt, maar ook niet voor degene die het doet. Realiseren dat liefde de leidraad is, zal voor beide partijen de uitkomst geven, zodat Gods liefde wint.

Kolossenzen 3:16a Het woord van Christus wone rijkelijk in u,