Johannes 4:36 Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich gelijk met de maaier verblijde.

Want hier is de spreuk waarachtig: De een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien, wat u geen arbeid heeft gekost; anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Hoe dan ook, is het zaaien onnoemelijk belangrijk, door wie dat gedaan wordt is op zich niet de bepalende factor. Soms is het vanuit huis meegegeven, maar wordt er niets mee gedaan, en is er later pas plaats voor ontkieming en kan er geoogst worden. Kinderdiensten zijn een heerlijke plaats om te zaaien, Gods woord al vroeg meekrijgen is bij latere keuzen onontbeerlijk. Zonder dat onze hemelse Vader harten bewerkt is elke maaier machteloos, Hij zendt arbeiders uit om te oogsten, het verblijden van zaaier en maaier staat vast, zij zien het resultaat van arbeiden.

1 Korintiërs 3:6-7 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk, want Gods medearbeiders zijn wij. Zoals gewoonlijk hebben wij niets om over te roemen, Hem dienen is en blijft het allerbelangrijkste, ook hierin gaat alle eer naar Hem toe die ons roept. Niemand zal zeggen dat het niets kost om in Gods wijngaard te werken, de tegenwerking is vaak groot, en in eerste instantie zien wij geen resultaat van werken en kan ontmoediging plaats vinden. Volharding en vertroosting wordt ons gegeven door de Vader, zodat wij moedig voorwaarts gaan en het resultaat aan Hem overlaten die ons kracht geeft.

Psalm 126:5-6 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Deel hebben aan het lijden van de Heer, is delen in zijn verheerlijking, werken voor Hem brengt onherroepelijk smaad. Een slaaf staat niet boven zijn heer, indien zij Hem vervolgd hebben, zullen zij dat ook bij ons doen, indien zij zijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het onze bewaren. Het is een eer om Jezus te dienen, als wij Hem in alles volgen, is het de Vader die ons eert. Loon naar werken heeft vele kanten, het zeker weten dat er wordt gearbeid met de Allerhoogste, is een eer met verstrekkende gevolgen, aan Hem alleen alle eer!

Matteüs 9:38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in de oogst.