Ezechiël 33:32 Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar.

Spreken vanuit Gods woord, uit liefde voor Hem, uit liefde voor de toehoorders, is voor mensen die honger en dorst hebben een klank die als muziek in de oren klinkt. Zij luisteren met een geestelijk oor, willen graag leren hoe Gods woord in praktijk gebracht kan worden, en groeien in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd van de gemeente is, Christus. Luisteren vanwege de mooie klanken en er niet naar handelen, brengt op zichzelf niets teweeg, er komt niets tot leven en de slaap is nog volop aanwezig, die de dood vertegenwoordigt. Gods woord doet de oproep om te ontwaken als je slaapt, en om op te staan uit de doden, zodat Christus over je kan lichten. Het doen, hoort bij het horen, daar komt de kennis uit voort die alleen in de praktijk te leren is. Het is de heilige Geest die ons zal aanzetten om de schoonheid van Jezus aan te doen in gehoorzaam wandelen, zodat zijn licht in en door ons kan schijnen als een liefdesklank voor zeer velen.

Psalm 45:12 laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.

De bruidsgemeente wordt hier aangesproken, die door de rechtvaardige daden der heiligen, de volle schoonheid van Christus hebben ontvangen. Koning Jezus is onze Bruidegom, en als zodanig heeft God ons geroepen om gemeenschap te hebben met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. Gemeenschap, wil zeggen: Zonder Hem kunnen wij niets doen, samen met Hem kunnen wij alles en dat kost ons ook alles. Voor Hem buigen is bij voortduring Hem belangrijker vinden dan jezelf, doen wat Hij zegt is het hoogste doel, dat haalbaar is door de bijstand van de heilige Geest. Zoals alle relaties, is het hard werken, op het eerste gezicht niet erg romantisch, maar het resultaat is van eeuwigheidswaarde vol van liefde.

Jesaja 52:7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.

Gods eer wordt gegeven aan hen die Christus willen dienen, hun voeten zijn liefelijk, zij treden in de voetstappen van hun Heer. Wie door de Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting bij de mensen. Voorbeelden die alle navolging verdienen, om vol aanbidding onze God te eren.

Jesaja 33:17a Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen;