Oudste groep

Bijbelboek Ezra

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
2 Timotheüs 2:13