Oudste groep

Zaaien en Opwassen

Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde der wereld hun woorden.
Romeinen 10:18b