Oudste groep

God alleen

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte
Exodus 4a