Oudste groep

Jezus heerst

Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.
psalm 145:13