Middengroep

(Van palmzondag tot Pasen) –De intocht in Jeruzalem

Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!
Mattheüs 21 : 9