Middengroep

We werken o.a. over de tabernakel

En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.
Exodus 25 : 8 en 9