Middengroep

Het leven van Jezus: “Op een bruiloft”.(De bruiloft te Kana)

Zijn moeder zeide tot hen: wat Hij u ook zegt, doe dat! Nu waren daar zes stenen watervaten.....(lees zelf het hele wonder-verhaal maar!)
Johannes 2 vers 5 + 6a