Middengroep

Handelingen. o.a DORCAS

En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, en hij gaf haar de hand en richtte haar op;
Handelingen 9 : 40b