Middengroep

we werken o.a over de geboorte van Jezus.

Laten wij (=herders) dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekend gemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
Lucas 2 vers 15B en 16