Jongste groep

we werken o.a. over Kerst

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde,.....
Lucas 2 vers 8 en 13