Jongste groep

De Here is mijn herder, psalm 23

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Psalm 23 : 1 en 2a