Jongste groep

Pinksteren

....en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...
Handelingen 2 vers 4a