Jongste groep

we werken o.a over Jona

Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woelen. En de mannen vreesden de Here met grote vrees... 
Jona 1 : 15 en 16a