Archief

Oude Testament

Abraham, belofte in de nacht, kleurplaat
Abraham, knutsel een sterrenhemel
Abram en Sara gaan op reis, knutsel
Abram en Sara, kleur en knutselplaat
Abram en Sara gaan op reis, kleurplaat
Abraham, puzzelkleurplaat zoek de verschillen
Abraham, Isaak is geboren, zoek de verschillen
Abraham, Isaak is geboren, kleurplaat
Abraham, Knutsel een bedje voor Isaak
Daniel, alleen groente en water
Daniel, rebus
Daniël in de leeuwenkuil, volg de nummers
Daniël in de leeuwenkuil, knutselwerkje
David, danst voor de ark, zoek de verschillen
David, David en Goliath, knutselwerkje
David, David en Goliath, verbind de cijfers
David, David koning, puzzelkleurplaat
David, David prijst de Heer
David, De Heer is mijn Herder
David, knutsel een boekenlegger
David, teken de schapen
David, puzzelkleurplaat zoek de verschillen
Elisa,memorie met kruiken
Esther spel
Esther knutselen
Ezra husselpuzzel
Hizkia, woordlegger
Jericho, knutselwerkje
Jericho, kleurplaat
Jericho, bouwplaat
Jona, vindt de weg naar Jona in de vis
Jona wordt overboord gegooid, knutselwerkje.pdf
Jona waar ben je, knutselwerkje.pdf
Jona, maak de puzzel
Jona, knutsel een poster
Jozef, farao's droom
Jozef, Jozefs jas, kleurplaat
Jozef, verbind de nummers
Jozef, knutsel een diepe put
Jozef, Jozefs jas, knutselwerkje
Jozef, stempel de jas
Jozef, kleur zijn jas
Jozef, Jozefs jas, zoek de verschillen
Mozes, biezen mandje, kleurplaat
Manna, Knutsel een manna bakje
Manna, manna rapen kleurplaat
Manna, Manna rapen
Mozes, bordspel maken over de woestijnreis
Mozes, door de rode zee, knutselwerkje I
Mozes, door de rode zee, knutselwerkje II
Mozes, puzzelkleurplaat
Mozes, door de rode zee, doorkijkvenster
Mozes, puzzelkleurplaat zoek de verschillen
Mozes, reis door de woestijn, knutselwerkje
Mozes, stenen tafelen, kleurplaat
Mozes, stenen tafelen, stempelwerkje
Mozes, uittocht, plak en kleurplaat
Mozes, verbind de cijfers, kleurplaat
Nehemia is druk bezig, plakwerkje
Nehemia is druk bezig, doewerkje
Noach, knutsel de ark met dieren
Noach, doe opdracht teken en kleur
Noach, rebus
psalm 150 invulpuzzel
Samuel, kleurplaat verbind de cijfers
Samuel, maak een puzzel met stokjes
Samuel, puzzelkleurplaat zoek de verschillen
Schepping, kleurplaat
Schepping, knutselwerkje
Schepping, maak een bloem van papier

Nieuwe Testament

5 broden en 2 vissen, knutsel
5 broden en 2 vissen,telplaat
5 broden en 2 vissen, kleur op letter
Bruiloft te Kana, knutsel een vaas
Bruiloft te Kana, knutselwerkje
Bruiloft te kana, knutsel een feestzaal
Bruiloft te kana, doeplaat
Bruiloft te Kana, zoek de verschillen
Dochtertje van Jaïrus, poppenkast
Dochtertje van Jaïrus, doeplaat
Dochtertje van Jaïrus, knutselwerkje
Dochtertje van Jaïrus, kleurplaat
Gelijkenissen, huis op de rots, knutsel
Gelijkenissen, huis op de rots, strijkkralen
Gelijkenissen, huis op de rots
Gelijkenissen, zaaier, zoekplaat
Gelijkenis, een schuur die te klein is, knutselwerkje
Gelijkenis, rijke boer, teken een schuur
Genezingen, de verlamde man en zijn vrienden, knutselplaat
Genezingen, de verlamde man, knutselwerkje
Genezingen, de verlamde man, zoek de verschillen
Goede herder, kleurplaat
Goede herder en zijn schapen, stempelwerkje
Hemelvaart, teken en kleurplaat
Hemelvaart, knutsel
Heilige Geest, glas in lood knutsel
Hemelvaart, woordpuzzel
Hemelvaart, teken de Here Jezus
Hemelvaart, maak een knutsel over hemelvaart
Hemelvaart, teken de wolken
Hemelvaart, knutselwerkje hanger
Ik heb de wereld overwonnen-doolhof
Jezus leeft, feestslinger
Jezus roept zijn discipelen, kleurplaat
Jezus roept zijn discipelen_een schilderij
Jezus zegent de kinderen, kleur en tekenplaat
Jezus wandelt op het water, knutselwerkje
Jezus zegent de kinderen, kleurplaat
Jezus zegent de kinderen, knutselwerkje
Jezus zegent de kinderen, knutselwerkje
Johannes doopt Jezus, zoek de 5 verschillen
Johannes doopt Jezus, puzzel
Johannes doopt Jezus, knutsel
Kamerling stempelwerkje
Kamerling knutsel een paard en wagen
Kerst maak een raam-mozaïek
Kerst kleurplaat
Kerst, een op reis tafereeltje
Kerst, doeplaat
Kerst, letterpuzzel
Kerst, kersttafereel om uit te knippen
Kerst glas in lood, knutselwerkje
Kerst herders in de nacht, stempelwerkje
Kerst, kerststal plakken
Kerst, knutselwerkje kersthanger
Kerst, knutselwerkje voor een stal
Kerst, kleurplaat
Lazarus weer levend gemaakt, knutselwerkje
Lazarus weer levend gemaakt, kleurplaat
Kerst, kersthanger knutselen
Kerst, doeplaat; teken de kerststal af
Kerst, knutsel een lantaarn
Kerst, doolhof; zoek het weggetje naar de stal
Lazarus weer levend gemaakt, knutselwerkje
Lazarus weer levend gemaakt, kleurplaat
Maria en Martha, kleur en tekenplaat
Maria en Martha, knutselwerkje
Maria en Martha, zoek de verschillen
Palmpasen, kleurplaat van de intocht
Palmpasen, knutsel een palmtak
Pasen, lenteknutsel
Pasen, Knutsel een paasmobiel
Pasen, kleurplaat Maria bij het graf
Pasen, verbind de nummers, puzzel
Palmpasen, kleurplaat
Pasen, stempel- en knutselwerkje
Pasen, Thomas ziet de Here Jezus, kleurplaat
Pasen, Thomas ziet de Here Jezus, knutselwerkje
Pasen, vouw lentebloemen
Paulus leidt schipbreuk,knutsel
Paulus leidt schipbreuk,schrijf een brief
Paulus leidt schipbreuk,zoek de verschillen
Pinksteren, Knutsel/kleurplaat
Pinksteren, Knutsel je hart
Pinksteren, Kleurplaat
Pinksteren, zoek de verschillen
Pinksteren, Kleur een mozaïk
Pinksteren, Knutsel een hoofdband
Pinksteren, geheimschrift
Pinksteren, kleurplaat
Pinksteren, knutselwerkje
Pinksteren, teken- en kleurplaat
Timoteüs groeit op, knutsel een groeislinger
Timoteüs groeit op, kleurplaat
Verlamde man_puzzel en plak
Verlamde man, knutselwerkje
Verschijning aan het meer van Tiberias, knutselwerkje
Verschijning aan het meer van Tiberias, kleurplaat
Verschijning aan het meer van Tiberias, zoek de verschillen
Vissers van mensen, volg de cijfers
Wonderen van Jezus, doeplaat
Volgen van Jezus, knutselwerkje
Voetwassing, knutselwerkje
Voetwassing, kleurplaat
Vruchten van de heilige Geest, invulpuzzel
Zet je voet maar op het water, knutselwerkje
10 zilveren munten, knutsel haar huisje
10 zilveren munten, doolhof

Bijbelse Thema's

Bewaar uw woord in mijn hart, knutselwerkje
Blij blij, mijn hartje is zo blij, knutselwerkje
Boekenleggers met Bijbeltekst
Biddende handen
Puzzel, vruchten van de Geest
Maak een rejoice slinger
Dansende kinderen, ik zal U loven
De Here is mijn herder, kleurplaat
De Here is mijn herder, knutsel een staf
De Heer is mijn herder, doolhof
Dobbelsteen knutselen en beweegspel
Doolhof met tekst psalm 112 vers 3
Geen plaag zal uw tent naderen
Geprezen zij de Here, rebus
Geliefd door de Vader, codetekst
Geliefd door de Vader, hartjesslinger
Gehoorzaam zijn, knutselwerkje
God doorzoekt ons hart
Gods trouw_knutsel een boekenlegger
God draagt je, knutsel een tasje
God draagt je, knutsel een tas
God draagt je, knutsel een hartjestas
God geeft een nieuw leven, knutsel een boom
Gods hand verlost
Gods plan is het beste, braillepuzzel/a>
God beproeft het hart, knutselwerkje
God houdt van jou, stempel een hartje
God houdt van jou, kleurplaat
God zorgt voor mij
Ik ben altijd bij je, knutselwerkje
Ik ben vrijgekocht, rebus
Jezus licht in de duitsternis, spiegelschrift
Romeinen 8 doolhof
Jezus is Koning, kroon met teksten
Johannes 3 vers 16, invulpuzzel
Knutsel een kroon
Kwartetspel over de Bijbel om in te kleuren
Luciferdoosje met geborduurd hart en Bijbeltekst
Maak een muziekinstrument en jubel voor de Heer
Maak een pennenbakje
Maak een tamboerijn
Nieuwe schepping in Jezus, doolhof
Pesach en Pasen uitleg en een recept voor matzes
Profeten, spreek HERE uw knecht hoort
Profeten, Hier ben ik zend mij,knutsel.pdf
Uw woord is een lamp, rebus
Vakantiekleurplaat, Jezus blijft bij je
Vakantie-mandje knutselen 1
Vakantie-mandje knutselen 2
Vakantie, teken iets over jouw vakantie 1
Vakantie, teken iets over jouw vakantie 2
Vanwaar de zon opgaat, Psalm 113 vers 3, geheimschrift
Vanwaar de zon opgaat, knutsel een zon
Vakantie, vakantiekleurplaat
Vakantie, vakantiekleurplaat2
Vakantie, God draagt je, knutsel een etui met schaapje
Vissers van mensen, puzzel
Wandelen met God, wandeling doolhof
Wandelen met God,tekst uit micha
Wij zijn het maaksel van zijn hand, puzzel
Wapenrusting, memorie
Wapenrusting, puzzel en kleurplaat
Wapenrusting, soldaat
Wapenrusting, puzzel
Wijs en dwaas, Spreuken, rebus
Gij zult mijn getuige zijn,knutsel

Quiz

Kerstquiz
Elisa Quiz
Daniël Quiz
De Discipel Quiz
De Reisquiz
Elia Quiz
Ezra Quiz
God van wonderen
Hizkia
Jakobus
Jeremia
Johannes-quiz
Kerstquiz
Koningenquiz
Kinderenquiz
Kracht door de heilige Geest
Mozesquiz
Pasen
God is trouw
Genadequiz
Pasen; Een nieuw begin
Petrus Quiz
Pinksteren/hemelvaart
Profeten
Quiz over de Hemelvaart
Quiz over de Wapenrusting
Quiz over slavernij
Reis door de woestijn-quiz
Vakantiequiz
Wandelenquiz
Zaaien en oogsten